Was heit abstrakt


29.04.2021 20:18
Grundlagen der, algebra, algebra 1 Mathematik Khan Academy
oars, want as ' t oars wie, wie t net. Fries (Taal taal Friesland Fries, fries wordt gesproken in de provincie Friesland en in het westelijke Westerkwartier in Groningen. Huilen goule huilen gle huilen peop huis hs huis hous huis hs huisman husman hun harren hunderd honderd huwelijk houlik I idioot idioat idioot persoon grutte pier idskenhuizen Jiskenhzens, jiskested iedereen elkenien iedereen eltsenien iemand immen Iemand die. Dat hoor ik wel aan jouw praat Do bist seker een wldpyk of net? Hoepel hoep hoesten hoastje hoeveel hoemannich hoezo? As Timo no noflik wie, wie hy dan ek leuk? Laptop leptop laptop skoat doas laten litte laten maken meitsje litte laveren lavearje leave lievard leef libje Leeuwarden Ljouwert Leeuwarden Liwwadden leggen lizze lekker slapen lekker sliepen lekker slapen lekker koese lekkerding laikerdang lekkere noflik lekkers lukkert lente maitiid lente maaitiid.

Wy sille moarn op'e Fryske marren farre Wij hoopten toen op beter weer. De mond spreekt wel eens over waar het hart geen deel aan heeft. Waskemeer Waskamar wat wot Wat doe je? Daar heb ik geen behoefte aan. Een nieuwe dag In nije dei Een, twee, drie, ik zal je snijden Ien, twa, trije; ik sil dy snije!

De kinderen van mijn zuster zijn sufferds. Ik heb schoon mijn genoeg Ik ha skjin myn nocht! PDF, log in 127 gezegden, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Aller belangrijkste provincie oppe oppe oppe frysln boppe! Better let as net. Wat binne we moai fuort net? Dit ein tou is langer as dat. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet wat de boer net kin, dat fret er net wat is dit voor gedonder wat is dit hjir foar gegriem wat zijn we mooi weg niet? Aansturen oanstjoere aantaasten oantaaste aantal oantal, tal aantasting oantaasting aanteelt (oan) fok, oankweek aantekenen oantekenje aantekening oantekening aantelen oankweekje aantijgen oantsjen, oantiigje aantijging oanbetiging aantikken oantikje aantocht oantocht aantonen sjen litte aantoonbaar oanwiisber aantreden yn'e rige gean, jin opstelle aantree oantree aantreffen.

Wil wolst wilden wolden willen wolle wilskracht wilskreft wim wuppe wind wyn windkracht wynkrft windlicht wienljocht windpuist wynpst windstoot winpust winnen winne winterakoniet ayttablomke winterkoninkje tmke Wintertaling (eendensoort-rode lijst) Piiptjilling wit wiet witte pasta wite pasta witte rijst met boter. Jan is groter dan Piet. Geen tijd hebben it net oan tiid hawwe gele brommer giele brommer haar op de tanden hier op'e tosken half bezopen is weggegooid geld heal bezopen is wei smieten jild hard werken bealchjen, gek dwan he lekkerding. Fan de plysje moatst ik stean bliuwe. Krijg de Hik Krij de Hikkeritus Krijg nou wat! De tijd staat niet stil, de tiid hldt gjin skoft de zak zal mij er niet van jeuken. Het kan mij niets schelen it kin my de broek net bolje het kan niet it kin net Het kind wil wijzer zijn dan zijn ouders. Adolescentie adolesinsje adopteren adoptearje adoptie adopsje adoratie adoraasje adoreren adorearje adresbandje adresbantsje adresseren adressearje adreswijziging adresferoaring adstructie adstruksje adstrueren adstruearje Advent Advint adverteerder advertearder advertentie advertinsje advertentieblad advertinsjebld advies advys adviseren advisearje advocaat abbekaat, advokaat advocatenborrel abbekatebuorrel advocatenstreek. Ik hou van jou Ik hald fan die Ik hou van jou Ik hld fan dy ik hou van jou ik ha dy leaf ik moet plassen ik moat mige ik moet poepen ik moat.

Fries bevat 127 gezegden, 3002 woorden en 2 opmerkingen. Jan is grutter as Pyt jij bent een woudkip of niet? Leave, genietsje der nog efkes fan! Dat hear ik wol oan dyn ge-eamel. Zicht sich zie sjug ziekenhuis sikehs ziekte siik zij hja zij sy Zij vergat mij in te lichten. Liefkozen koezje, oanhelje Lieverd, geniet er nog even van! Wy hopen doe op better waar. De reedens mar ut t vet, sliepje dat spul en klear sette foar at r iis komme sil haalbaar henkeble haan hoanne Haar Hier haas haze haasje haske haastig hastig hadden hien haldt houden half healwei halfjaar Healjier halfuur.

De appel valt niet ver van de boom krekt san lul als syn heit. Er zijn op donderdag 2 meiden Op tongersdei binne der twa froulju erg langzaam traach as dikke stront erg overgeven, braken it hert t it liif koarje ergens mee akkoord gaan is bst jong fietsen is gezond. Vanavond joen vanavond joen, jn vanavond hjoen vanavond jn vandaag jhoed vandaag hjoed vandaar drfandinne vangen fange vangen van een bal heine vanmiddag fannemiddei vanmorgen fannemoarn vanzelf fansels varken barrig varken baarch varken baerch varken wylde baarch vast fst vast vst. Ik ben doodmoe Ik bin skjin t'e liken, ik bin skjin oan ein Ik ben een slimmerik Ik bin in tken ien Ik ben juisjes achter de puist Ik bin justjes achter de pst. Drijven driuwe drijver driuwer Drogeham Droegeham drol braad stront dromen dreame dronken smoor Dronrijp Dronryp droog droech droog sneetje droege ble droom dream druk fljoggerich duif do duifje do duim tomme duim zuigen tomke sobje duin dn duister tsjuster Duiveltje. As it net sile wol, moat men lavearje. Allerbeste alderbste allerlei allerhande allesomvattend alles omfeamjend als as als jij asto altijd altyd altijd altiten altijd altiid altijd altied aluminiumfolie Alumilinumfolie alvast olvast amandelen mangels ambt amt ambtenaar amtner ambulance ambulnse amenderen amendearje amputatie amputaasje, oawhakt, zage ander oar. Als je de 1e haas hebt, heb je de 2e bijna. Hoesa hogerop hegerop hoi hea Hollanders Hollanners hollands holons hommel holder / hulder hond hn hond hnd hond hn hondenbelasting hnebelesting hondenhoofd hunekop honderd hndert honderd tuzend hoofd holle hoofd hole hoofden hollen hoofdgerecht haadgerjocht hoofdpijn pineholle Hoofdrollen Haedrollen.

Kars kievit ljip kievit ljip kievitsei ljipei kievitsei zoeken aaisykjen kijk sjoch kijk! Scrabble) spelen spielen spellen staverje spelling stavering sperziebonen sparrebeantsjes spiegel spegel spijker spiker spijten spite spinnenweb spinreach spook spoek spreeuw protter spreken sprekke spruitje sprtsje spugen fliebje spugen flybje spul guod staan stean staart sturt stad std stamppot boerenkool stroepmoes. It aai wol wizer wze as de hin Het maakt de boer niet uit of de koe schijt of de stier It is de boer allike folle of de kou skiet of de bolle Het schiet niet. Het is acht uur Feike, opstaan! Eekhoorntje iikhoarntsje eekhoorntjesbrood likhoarntsjeble n ien E een in een bocht maken in bocht meitsje een buitenlander die swatte n keer ienris E een pijp tabak roken pypkje / piipsmoke een zoen tt eend ein eend, einde ein eendenrui euderui. Myn wiif / frou is tnaaid!

Neue materialien